GDPR

Integritetspolicy

M. Å Entreprenad AB värnar om din integritet. Du skall kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig ansvar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och rättsliga förpliktelser.

Hantering och lagring av personuppgifter

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för ändamålet och för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår databas för kunder, leverantörer och samarbetspartners. I databasen sparas personuppgifter under hela avtalstiden och därefter i sju (7) år, om inte rättsliga förpliktelser föreskriver annat.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss med frågor eller synpunkter gällande hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@maeab.se.

Kontakt

Faktureringsadress:
Olof Jons 142, 733 97 Sala 
E-post: faktura@maeab.se

Besöksadress:
Fabriksgatan 16, 733 39 Sala
E-post: info@maeab.se

Org nr: 556958-7842

Bankgiro nr: 527-7488

Telefon nr: 0702401843

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Genom att använda detta formulär accepterar du att M.Å Entreprenad AB lagrar och hanterar dina uppgifter. Uppgifterna I fråga kommer att användas för att återkoppla till dig som kund/beställare